Svåra vadövningar

1. Enbenståhävningar på upphöjnad

2. Enbensåsnetåhävningar