Medelsvåra vadövningar

1. Enbenståhävningar

2. Tåhävningar på upphöjnad

3. Åsnetåhävningar