Hur fungerar kroppsanalysen?

Den fungerar så att du kommer själv att ta olika mätdata från din kropp och skicka till mig. Du kan även låta en vän ta dessa på dig. I kombination med att jag får ta del av dessa mätdatan, och att vi bestämmer ditt mål samt träningsnivå så kommer jag därefter att kunna fastlägga hur mycket du ska äta, och av vad, för att du ska börja förbränna ditt fett och så småningom också nå ditt mål.

Det finns två metoder som du kan använda dig av för att ta dina kroppsmätningar. Dessa är Kalipermetoden och navy seal body measurement metoden. Kalipermetoden är alltid att föredra om du inte är påtagligt överviktig (KF% på 35 eller över), då passar navy seal body measurment metoden bättre.

När du använder dig av kalipermetoden så börjar du med att läsa på bipacksedel hur kaliper (som du fått hemskickad) fungerar. Nästa steg är att utföra själva mätningarna. Du kommer att mäta dig på fyra olika ställen, dessa är: Magen (abdominal), sidan av magen (supraliac), triceps och framsida lår (thigh). Se på videoklippet HÄR, om hur och var du ska ta dina mätningar, eller se på bilden HÄR vart du ska ta dem.

Med Navy seal body measurement metoden behöver du endast använda dig av ett måttband. Använd gärna fitnessmåttbandet som du fått hemskickat. Om du är man, så tar du två mätningar. Runt din hals och midja. Är du kvinna så ska du ta tre mätningar. Runt din hals, midja och det bredast området runt din höft, vilket oftast brukar vara mitt över rumpan. I den HÄR videon går de igenom vart du ska ta dina mätningar.