Svåra överkropp

1. Super planck jack

2. Grodan

3. Lägenhetsförstöraren

4. Flygande korset

5. Larven

6. Armhävning med pendlande ben