Lätta magövningar

1. Sidocirklar

2. Stående knälyft

3. Situps med benen i luften

4. Lilla vindrutetorkare

5. Knäpressar

6. Lilla dragspelet

7. Knäplankan

8. Stående benlyft

9. Hältappningar

10. Statiska benlyft m utsträckning

11. V plankan

12. Utsträckta plankan

13. Bensaxa

14. Situps m knäna i luften