Lätt mage

1. Växla hand på alla fyra

2. balansera på hand och fot

3. Axeltappningar

4. Handtappningar på alla fyra

5. Bergsklättraren

6. Sneda bergsklättraren

7. Lilla vindrutetorkare