Hur fungerar träningsupplägget?

Pondus – Du kommer inte att få ta del av några träningsscheman.

Prestige – I blanketten fyller du i om du önskar träna på gym, eller hemifrån.

Väljer du gymträning ska du också välja hur många gånger du önskar träna i veckan. Du kan välja mellan 3-6 pass i veckan. Beroende på hur många pass du väljer, desto svårare blir träningsupplägget. När jag återkopplar med dig kommer jag bifoga tre gymträningsscheman som är enkla att följa, men också effektiva! Du kommer att variera mellan dessa scheman för att uppnå maximalt resultat.

Väljer du att träna hemifrån så har jag skapat träningsscheman med sju olika svårighetsgrader. Du kommer få tre träningsscheman med ökad svårighetsgrad skickad till dig. Startnivån är beroende av din nuvarande form. När du känner att du bemästrat det ena så kan du avancera till nästa.

Premium – Efter vi har pratat och kommit fram till, vad din målsättning är, samt hur din livssituation ser ut, så kommer jag skapa träningsscheman som passar dessa ändamål. Dessa träningsscheman kommer successivt uppdateras för att maximera dina framsteg.