Gym Bröst

1. Bänkpress

2. Sned bänkpress

3. Bänkpress i smith

4. Sned bänkpress i smith

5. Hantelpress

6. Sneda hantelpressar

7. Flies

8. Sneda flies

9. Pullovers

10. Kabelpressar

11. Kabelflies

12. Sittande kabelflies nerifrån

13. Kabelflies nerifrån