Lätta Axelövningar

1. Sidolyft

2. Framåtlutande sidopulseringar

3. Axelpulseringar

4. Handduksdrag till hakan

5. Handdukslyft

6. Handduksroddar

7. Sidopulseringar

8. Små cirklar, stora cirklar

9. Plocka körsbär

10. Flies mot vägg

11. Axelpressar mot vägg