Gym Axlar

1. Militärpress

2. Sittande axelpress

3. Sittande axelpressar bakom nacken

4. Framåtlyft med viktskiva

5. Framåtlyft med vitkskiva hela vägen

6. Jorden runt med viktskiva

7. Framåtlyft med hantlar

8. Framåtlyft med skivstång

9. Framåtlutande sidolyft

10. Stående sidolyft

11. Stående sidolyft med raka armar

12. Omvända kabelflies uppeifrån

13. Omvända kabelflies nerifrån

14. Omvända sittande kabelflies

15. Sidolyft i kabel

16. Sidolyft i kabel bakom ryggen

17. Axelpressar