Medelsvåra axelövningar

1. Baksida axelflies mot vägg

2. Baksida axelflies

3. Axelarmhävningar

4. Axelvridningar

5. Delfinarmhävningar

6. Stå på händer mot vägg